Zeiss – Mikroskop

Client: Carl Zeiss AG – Pilotprojekt

Hasselblad – Mond-Kamera

Client: Carl Zeiss AG – Pilotprojekt

Museum – Antikes Schachbrett

Client: Carl Zeiss AG – Pilotprojekt

Museum – Ölbild

Client: Kunst+Kultur – Pilotprojekt

Museum – Afrikanische Holzskulptur

Client: Kunst+Kultur – Pilotprojekt

Museum – Engel Statue

Client: Carl Zeiss AG – Pilotprojekt